София се включва в проект на ЕК за използване на европейската облачна инфраструктура за публични администрации

Столичната община бе одобрена за участие в проект “870675 PolicyCLOUD – Управление на политиките през целия жизнен цикъл на данните чрез технологии в облачни среди (Policy management through technologies across the complete data lifecycle on cloud environments)” по тема: „Пилотно използване на европейската облачна инфраструктура за публични администрации“ на Програма „Хоризонт 2020”.

Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца, през които София ще работи в мрежа с още 15 партньори от 9 европейски държави.

Освен София, проектният консорциум включва още 15 партньори, между които Atos (Испания) – координатор, IBM Research (Израел), London Borough of Camden (Обединено Кралство), Socieadad Aragonesa de Gestion Agroambiental (Испания), Instituto Technologico de Aragon (Испания),  EGI (Нидерландия), Singular Logic (Кипър), Гръцката мрежа за научни изследвания и технологии (Гърция), Maggioli (Италия), LeanXcale (Испания), Ubitech (Кипър) и други.

Основната цел на проекта е създаване на инструмент в облачна среда за ефективно моделиране, тестване и управление на политики чрез анализ и визуализация на данни.

За изпълнението на дейностите по проекта ще бъде подсигурен безвъзмезден достъп до съществуващата на европейско ниво облачна ИТ инфраструктура за събиране, цялостна обработка и анализ на данни.

Чрез участието си в проекта СО ще има възможност да извършва тестове и анализ на потенциални политики като използва различни по вид категории и видове данни. Това ще допринесе общинската администрация да подобри управлението, прилагането и прозрачността при изпълнението на местните политики чрез използване на най-нови технологии.

 

05.02.2020