София ще се включи в учредяването на Глобална обсерватория, която ще се бори със замърсяването на въздуха

София ще се включи в учредяването на Глобална обсерватория за замърсяването на въздуха в градовете. Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова по време на срещата си с експерти в областта на околната среда от Париж, Виена и Мадрид. Международните експерти са в София, за да вземат участие в SOFAIR – конференция за обмяна на опит и добри практики в справянето със замърсяването на въздуха в градска среда. Първата задача на Глобалната обсерватория е да създаде платформа за обмен на данни и анализи – от градовете за градовете, както и да се представят  практики и опит, свързан с намирането на работещи решения за  преодоляване на замърсяването на въздуха. Друга цел е подобряване на информираността и екологичното образование на гражданите.

Глобалната обсерватория се учредява в края на ноември по инициатива на кмета на Париж Ан Идалго. Интерес да участват в работата и до момента са заявили кметовете на Лондон, Ню Йорк, Ротердам, Мексико, Атина, Монреал, Пекин и Токио. Платформата ще ползва и  експертизата на Световната здравна организация.

По време на срещата   между кмета Фандъкова и международните експерти бяха обсъдени мерките за опазване чистота на въздуха, заложени от Столична община  в краткосрочен и дългосрочен план.  „През последните години Столичната община извършва модернизация на градския транспорт с въвеждане на нови газови автобуси, обновяваме парка, предстои закупуването на електробуси,   изграждаме и разширение на столичното метро“, каза кметът на София и прояви интерес към въведените от Париж и Виена политики за ограничаване на замърсяването на въздуха.  

Международните експерти обсъдиха ефекта от взетите  кратковременни мерки в различните европейски градове по време на регистрирани превишения на замърсяване на въздуха като ограничаване на движението на  четни и нечетни автомобили и насърчаване  алтернативни  начини за придвижване. По време на срещате бе обсъден и въпросът с битовото отопление и насърчаването на хората да ползват  екологични горива.  

 

13.10.2017