София се класира на 7. място от 18 града в конкурса на Европейската комисия за зелени градове

 

В класацията на Европейската комисия за зелени градове София взима първо място в категориите „Качество на въздуха” и „Интегрирано управление”. Столицата ни заема предни позиции и в индикаторите „Адаптация към промените в климата” (3. място), „Смекчаване на промените в климата” (4. място) и  „Енергетика” (4. място). Главите  „Отпадъци” и „Зелен растеж и екоиновации” са получили добри оценки и съответно 6. и 7. място сред участниците. Журито, съставено от международни експерти и учени, препоръчва надграждане на вече постигнатото в София в сферата на “Градска мобилност”, както и усилена работа по темите “Биоразнообразие”, “Устойчиво земеползване”, “Води” и “Шум”.

Резултатите от техническата оценка на градовете – кандидати в конкурса за наградата “Зелена столица на Европа” 2022 бяха оповестени на 12 май 2020 г. от Европейската комисия.

Надпреварата е създадена през 2006 г. Нейната цел е да окуражи усилията на местните власти да постигнат баланс между социално-икономическото развитие и опазването на околната среда.

Градовете – финалисти в конкурса са Дижон, Гренобъл, Торино и Талин. Победителят ще бъде избран тази есен след представяне на визията за развитие на всеки град. В общо класиране София заема 7. място от 18-те кандидата. За да участват в конкурса, през м. октомври 2019 г. рекорден брой градски управи предоставиха подробни доклади за оценка от експертите на ЕК. Всяка от кандидатурите е разделена на 12 тематични глави. Те описват детайлно актуалното състояние, резултатите от приложени политики в последните 10 години, както и стратегическите планове за бъдещо развитие.

Работата по кандидатурата на София за конкурса “Зелена столица на Европа 2022“ беше координирана от екипа на проект  „Зелена София” на Столична община. Той e създаден в края на 2016 г. от кмета Йорданка Фандъкова, в отговор на предложение на инициативен комитет, който апелира столицата на България да участва в инициативата на ЕК. Кандидатстването през 2019 г. е първи опит на града в конкурса. След анализ на резултатите и изготвяне на предложение за мерки, София отново ще участва в надпреварата и ще подаде своите документи през тази есен.

Повече информация за конкурса: https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/

Повече за “Зелена София”:

Проект „Зелена София“ стартира по инициатива на кмета на Столична община през октомври 2016 г. и е структура към Фондация „Асоциация за развитие на София“. Екипът, който стои зад проекта, има две основни цели. Едната е да координира всички политики на Столична община, обвързани с устойчивото развитие на града, а другата е свързана с подготовката на кандидатурата на столицата за наградата на Европейската комисия „Зелена столица на Европа“. През последните три години екипът идентифицира четири приоритетни области – качество на въздуха, управление на отпадъци, градска мобилност и градска среда, като реализира редица пилотни проекти, имащи за цел да предложат ефективни решения за решаване на проблемите на града в тези сфери и така градът да постигне напредък в своето устойчиво развитие. 

 

13.05.2020