София ще бъде домакин на най-големия БЛОКЧЕЙН ФОРУМ в Централна и Източна Европа CEE Block Sofia

На 25 – 26 октомври София ще бъде домакин на най-големия БЛОКЧЕЙН ФОРУМ в Централна и Източна Европа CEE Block Sofia (https://ceeblock.eu/), организиран от CEE BLOCK, на който Столичната община (Асоциация за развитие на София) е партньор.

Форумът събира над 1000 топмениджъри на световни компании, политици, експерти, стартиращи фирми, академични среди, инвеститори, финансови институции,  ръководени от комисаря по цифрови технологии Мария Габриел. Форумът ще дискутира успешни модели на прилагане на блокчейн технологии, както и регулаторната, правната и данъчната рамка за тяхното развитие. Основният форум включва съдържание от световна класа в двудневна серия от ключови презентации и интерактивни панели за работещи приложения в дисруптивни индустрии: логистика, енергетика, социални медии, пътувания, реклама, производство, финансови услуги, правни услуги, здравеопазване, застраховане, енергетика.

Форумът включва и изложение, където може да покажете, да се срещнете и да си взаимодействате с разрастващия се блокчейн свят.

Участниците във форума могат да се състезават с разработена технология и да спечелят награда от 250 000 евро.

25.09.2018