София посрещна влака експрес „Свързана Европа“

 

Заместник-кметът на Столична община по направление „Транспорт и градска мобилност“ присъства на посрещането на влака Connecting Europe Express (Експрес „Свързана Европа“) в София. Експресът ще свърже символично цяла Европа, стартира своето пътуване от Лисабон, Португалия, като страна председателстваща Съвета на Европейския съюз, и ще премине през столиците на страните членки на ЕС в пeриода до 7 октомври, когато ще завърши пътуването си в Париж.

Connecting Europe Express спира в над сто населени места по време на петседмичното си пътуване. По маршрута на влака са планирани различни разяснителни кампании и дискусии за ползите от железопътния транспорт и какво трябва да бъде направено, за да се превърне в предпочитан за пътниците и бизнеса.

Темата за намаляването на вредните емисии от транспорта е все по-актуална и дискутирана на европейско ниво. През 2019 г. ЕК представи концепцията за прилагане на т.нар. "Зелена сделка", която налага сериозни мерки за ефективно използване на ресурсите и намаляване на замърсяването. Амбициозният план е до 2050 г. Европа да бъде екологично неутрална от влиянието на въглеродни емисии.

16.09.2021