София подписа Меморандум за разбирателство със Съвместен изследователски център на ЕК

Започна Софийската работилница за иновации.

Софийската работилница за иновации е само една от многото инициативи, по които работим в партньорство със Съвместния изследователски център. Преди да започне работата на работилницата за иновации кметът на София Йорданка Фандъкова и заместник-директорът на Генерална дирекция „Съвместен изследователски център“ г-жа Чарлина Вичева подписаха меморандум за сътрудничество. Чрез този меморандум двете институции заявяват своята увереност, че продължават сътрудничеството в областта на:

  • подобряване качеството на въздуха;
  • транспорт и опазване на околната среда;
  • справяне с енергийната бедност;
  • защита и сигурност на обществените пространства;
  • цифрова трансформация;
  • градско развитие, включително акцент върху творческите градове и бъдещето на градовете;
  • интелигентна специализация; 
  • киберсигурност.

По време на Софийската работилница за иновации ще бъдат разгледани три предизвикателства, пред които София, а и голяма част от градовете в България, са изправени: справяне с енергийната бедност, транспорта и опазване чистотата на въздуха, и социалния ефект от иновациите.

„Очакваме чрез Софийската работилница за иновации да се съберат мненията и идеите на различни групи от обществото и да се стигне до решения, които биха могли да се приложат на практика.“ Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова.
В днешно време повече от половината човечество живее в градове. Тази концентрация на хора създава някои от най-сериозните световни проблеми, но и най-големите иновации. Науката е тясно свързана с икономическото развитие. Големите университети и научни центрове някога са отразявали благосъстоянието на градовете, но сега те са източници на иновации и икономически растеж.

По думите на Фандъкова е важно как научният потенциал в града ни и в Европа може да ни помогне да взимаме правилните решения и да разработваме устойчиви и ефективни политики заедно с гражданите. За това и партньорството ни със Съвместния изследователски център и научната общност в България е изключително важно. Устойчивата градска мобилност, качеството на въздуха, климатичните промени, градското планиране, управлението на кризи са все области, които се отразяват на живота на всеки гражданин и изискват интелигентни отговори. За да ги намерим, разчитаме на постиженията на изследователите и учените, но и на гражданите.

Столичната община вече натрупа сериозен опит в доброто си партньорство с академичните и научни институции. Процесът на взимане на решения в общината се подпомага от Експертен съвет по наука, технологии и иновации, който работи вече осма година, и в него участват представители на всички университети, както и институтите на Българска академия на науките.

Фотограф: Гео Калев

 

29.03.2019