София подписа Декларация за сътрудничество за цифрова трансформация и интелигентен растеж на среща на градовете в Програмата Digital Cities Challenge

На 4 декември Digital Cities Challenge на Европейската комисия събра представители на участващите в Програмата градове на среща на високо равнище за споделяне на знания и сътрудничество за цифровата трансформация на Европа. София бе представена от Владимир Данаилов, главен изпълнителен директор на Столичната агенция за приватизация и инвестиции.

София е сред първите 7 града, одобрени да участват в реализацията на проекта, и получи подкрепа в разработването на собствена стратегия за цифровизация в мрежа от още 40 европейски града, които понастоящем участват в инициативата. Digital Cities Challenge има за цел да постигне устойчив икономически растеж в градовете чрез интегрирането на съвременнитe технологии.

Участието на София в програмата се ръководи от екип на Столичната агенция за приватизация и инвестиции.

На Срещата на кметовете Марку Маркула, заместник-председател на Европейския комитет на регионите, откри сесията, като я нарече „революционна стъпка напред за градовете“.

Славомир Токарски, директор Иновации и производство в Европейската комисия, подчерта значението на единните политики в областта на цифровизацията, производството и градското управление. Той също така призова участниците да се учат един от друг, за да получат от участието си в Програмата качествени решения на предизвикателствата, пред които са изправени градовете. Преглед на приключилите и предстоящите етапи от проекта беше направен от Дана Елефтериаду, ръководител на екипа за напреднали технологии в Европейската комисия.

В края на срещата бе подписана Декларация за сътрудничество в областта на цифровата трансформация и интелигентния растеж.

07.12.2018