София подкрепя инициативата на Европейския комитет на регионите “Градове на интеграция”

„Горди сме, че София е водещ партньор на толкова силен консорциум“ – сподели Ботьо Ботев, съветник от Столичен общински съвет, при откриването на брифинга в Европейския комитет на регионите в Брюксел, организиран от Асоциация за развитие на София, на тема: „Споделяне на предизвикателства и създаване на решения за интеграция на граждани на трети страни на местно равнище“. В събитието участваха представители на Европейския комитет на регионите, Европейската комисия, генерални директорати, институции и неправителствени организации. Основа на брифинга беше проектът ИНТЕГРА, ръководен от София чрез Асоциация за развитие на София, финансиран от ФУМИ и изпълняван от консорциум от градовете София, Прага, Кошице (Словакия), Осийек (Хърватия) и Рубано (Италия). Сред говорителите бяха кметове и общински съветници от градове партньори на София, представители на Генерална дирекция "Миграция и вътрешни работи", Фонд "Убежище, миграция и интеграция на ЕС", Европейският комитет на регионите.   

Ръководителят на проекта Севдалина Войнова подчерта, че силата му е в широкото гражданско участие: изработване и прилагане на методи като градски разходки, фотовойс, разработване на сценарии, които позволяват на много граждани да станат съавтори на политики и практики за интеграция. Над 2 200 граждани в петте града са се включили в проектните дейности до този момент, от които 80 – представители на местната власт, 250 – граждани на трети страни. 

Лоран Тиел, директор законодателна дейност на Комитета на регионите (КоР), подчерта връзката между ИНТЕГРА и новата инициатива на президента на КоР „Градове на интеграция“, тъй като се опират на модели на интеграция чрез градски мрежи. 

Лоран Ожан от ГД "Миграция и вътрешни работи" оцени високо резултатите на проекта ИНТЕГРА, които вземат предвид местния контекст на специфичния регион на Централна и Източна Европа. Според него предложенията за публични политики на консорциума са много добри и задълбочени, без да се ограничават до достъпа до пазара на труда. 

Сабрина Дони, преизбрана за кмет на Рубано, Италия, подчерта ролята на проекта за малките градове, които имат много по-малко ресурси, но познават гражданите си лично. „Направихме Европа, сега трябва да направим европейци“ – изтъкна тя. 

Общинският съветник от Прага Ондрей Мировски сподели, че волята и лидерството на политиците са ключови за противодействие на национализма. 

Райез Рахман, мигрант от Афганистан, който живее в Кошице, обясни защо се е включил в проекта ИНТЕГРА и какво означават за хора като него да имат възможност за участие и изява: „гласът ти да бъде чут, да можеш да кажеш, че тук живеят и чужденци, да повлияеш положително на други мигранти“. 

Брифингът привлече повече от 70 участници и беше много високо оценен. „Благодаря за интересната конференция“, „Много добър, интересен и ефикасен проект“, „Рядко виждаме нещо толкова иновативно“. Това е голямо признание за София и водещата ѝ роля за правене на европейски политики.

Материалите от брифинга можете да видите на www.integra-eu.net

 

 

 

 

 

 

12.06.2019