София остава най-голямата областна икономика в страната с около 40% от брутния вътрешен продукт на България

София остава най-голямата областна икономика в страната с около 40% от брутния вътрешен продукт на България. Това посочва новият Доклад “Икономически и инвестиционен профил на София 2019” на Общинската агенция за инвестиции. 

Икономиката на София се характеризира и със значително по-висока от средната за страната инвестиционна активност. По последни данни около 40% от разходите за дълготрайни материални активи и половината от преките чуждестранни инвестиции са направени именно в столицата. Към края на 2018 г. столицата е привлякла 13 млрд. евро чужди инвестиции или около 9 800 евро на човек от населението, което е близо три пъти повече от средната стойност за страната.

Основната част от инвестициите в София се насочват към услугите, които са и отраслите с най-голям принос в добавената стойност на местната икономика – 37% от всички ПЧИ до 2018 г. са се влели в него. Това се дължи както на високите доходи и потребление в столицата, така и на факта, че градът е развит транспортен и логистичен център. Другите най-атрактивни сектори за чужди инвестиции в столицата са промишлеността и комуналните услуги, недвижимите имоти, ИТ и аутсорсинг индустриите.

София се отличава и с добро усвояване на европейски средства, което е основен източник на публични инвестиции. До края на юни 2019 г. столицата е усвоила 4,2 млрд. лева.

Достъпен за изтегляне е новият Доклад “Икономически и инвестиционен профил на София 2019”. Четвъртото поредно издание на Годишния доклад съдържа данни и анализ на водещите индустрии, секторите с най-много привлечени инвестиции, развитието на инфраструктурата в града, местните данъци и условията за правене на бизнес, къде стои София спрямо другите инвестиционни дестинации в региона и какви са перспективите пред икономическото развитие и повишаването на инвестициите в столицата.

 

Повече информация можете да намерите тук: https://investsofia.com/izteglete-noviya-ni-godishen-doklad-ikonomicheski-i-investicionen-profil-na-sofiya/

09.01.2020