София общува: Три проекта за визуална комуникация и ориентация за посетители и жители на столицата

Представяне на резултатите от проучване за отразяването на София в социалните мрежи и международните медии, кампанията за визуална комуникация на града по време на Председателството и система за ориентация на туристи и граждани в града и градския транспорт.

 

Столична община разработи системи за ориентация на туристи и жители в града и градския транспорт. Системите са стъпка в изработването на стандарти за визуалната среда в София: шрифт, пиктограми и други.

Система за ориентация в града включва семейство от обекти – табели и тотеми, които насочват гражданите и туристите към определени важни райони, сгради, улици и пр.

Проектът за дизайнерско решение започна с анализ на чуждестранни примери и отговор на въпроса къде се намира София в контекста им. Повечето системи за пешеходна ориентация в градска среда са близки като логика, което доказа, че функцията си партнира наравно с естетиката. Също така има елементи, които се повтарят в различните системи, и туристите са свикнали да ги търсят в различните градове.

Беше проведена и анкета с участието на над 200 туристи, както от различни държави, така и от България. 90% от анкетираните поискаха да видят “кафявите знаци”. Разбрахме, че туристите смятат, че ориентацията в града е затруднена поради недостатъчния брой на улични табели и информация на достъпен за чужденците език. 83% поставиха табелите и тотемите като предпочитани инструменти за ориентация  дори пред смартфона и хартиената карта, което потвърди нуждата от такава система.

Не на последно място, стана ясно, че повечето туристи идват подготвени от google или tripadvisor и имат нужда от помощ не  какво да посетят, а къде се намира то.

Системата за ориентация се състои от 3 типа обекти:

•          Голям тотем – съдържа информация със стрелки и карта

•          Малък тотем – съдържа информация със стрелки и карта

•          Стълб с табели.

Елементите са модулни, за да позволява бъдещо надграждане и развитие на системата. Дизайнът е тестван в реална среда, за да бъде избран най-подходящият вариант.

Всички текстове в системата са изписани на кирилица и латиница със специално конструиран за системата шрифт с българска форма на кирилица.

Тотемите са двустранни и насочват туристите и в четирите посоки. Големината на шрифта е над минимума за такъв тип табели. Цветовете са тествани и адаптирани за различни групи със зрителни затруднения.

 - Създаването на системата за ориентация в града беше повод и за осъвременяване на системата за ориентация в градския транспорт, така че да е съобразена и да използва принципите, заложени в системата за ориентация на туристите.

 

Първоначално работата протече с анализ на съществуващата графика на спиркознаците и на чужди примери. Резултатите от анализа предначертаха последвалите концептуални и дизайнерски решения. Една от основните задачи на  системата е да предоставя информация както на кирилица, така и на латиница.

Резултатът показва основната информация и добавя съществени нови елементи:

•          Какъв и колко типа транспорт минават на една спирка

•          Показване на посоката на движение на превозното средство

•          Ясно разграничаване на отминали, настояща и предстоящи спирки

•          Ясно разграничаване на първа и последна спирка

•          Връзка на спирките с метролиниите.

Освен системите за ориентация в града Столична община разработи визуална кампания, която да използва Председателството като възможност за достигане до повече хора, популяризирайки града като привлекателна туристическа дестинация и предпочитано място за живот и правене на бизнес.

Посланията са избрани на база анализ за имиджа на София в националните и международни медии.

Един от проектите, финансирани по програма "Европа" тази година е за изготвяне на комуникационна стратегия на София, която структурирано и ясно да помогне на града да общува с жителите и гостите си, да  помогне за изграждане на ясно отличим глас на бранда София, който да се хареса и припознае от целевите групи. Подобна стратегия е важна, тъй като конкуренцията на градовете в Европа става все по-голяма с цел привличане на гости, компании и жители.

Като част от работата по проекта беше извършено проучване и анализ на медийните публикации и разговорите в социалните мрежи, който показва как градът ни е преживяван от гостите си.

 

За избора на посланията са използвани данните и изводите от направения анализ. Освен това по покана на Столична община, в продължение на една седмица, екипът, подготвил Амстердам за домакин на Холандското председателство, проведе работни срещи с различни институции и организации и предостави своите препоръки към София, които бяха използвани и за изготвянето на посланията. В разработването им са използвани и други методи за качествен анализ: фокус групи, състоящи се от българи и чужденци. За да се постигне обвързаност на тези послания с други канали, кампании и инициативи на общината, бяха включени и различни представители на структури на СО – администрация, АРС, екипът на Визия за София, фондация София – Спортна столица, Зелена София, СОАПИ.

Набляга се на силните страни на града като разнообразието (модерен и исторически град), европейска столица, растяща икономика, културен и нощен живот, столица на иновации и старт-ъпи, имаме планина близо до града, място за международни и бизнес събития, достъпна уикенд дестинация, добро място за работа и живеене. 

 

За изработване на визуалната кампания се обърнахме към екип от доказали се професионалисти, чиято работа многократно е оценена от публиката и професионалните среди –  Студио Комплект – техни проекти успешно са преминавали през конкурсната процедура за подбор по СПК (оценяването там е на външни независими експерти).

София е:

Зелена (Green) и има места за спорт и отдих, много паркове, в които освен разходка или крос, човек може да наблюдава и редки птици, които не може да срещне в други европейски градове. Може да се качи на Витоша за преход или с колело, както и да кара ски през зимата. Градът се развива устойчиво, предприемат се целенасочени мерки срещу замърсяването и използването на отпадъците като ресурс.

Ancient (Древна) и има много история и ахтеологически и архитектурни забележителности на световно ниво, които могат да се посетят и разгледат. Както и музеи, които съхраняват безеценни исторически артефакти и експонати, част от тях обиколили света.

Creative (Креативна), защото тя е дом на едни от най-талантливите художници, артисти, писатели, музиканти и творци и тяхното творчество може да се види, чуе и съпреживее. Много от тях са световно известни и получават признание на различни световни форуми.

Innovative (Иновативна), защото тук е седалището на едни от водещите световни технологични компании и хиляди млади хора създават нови компании и продукти ежедневно.

Welcoming (Гостоприемна), защото е дом на стотици хиляди хора, които идват от цялата страна, а и от други държави, за да живеят и работят тук. Защото всички ние можем да се придвижваме свободно из града и да се наслаждаваме на всички богатства, които той може да ни предложи.

United (Единна/Обединена), защото е част от Европа и част от нейното разнообразие и богатство:  културно, историческо, етническо.

 

Представената визуална кампания е насочена основно към посетителите на града.

Тя ще започне през месец декември тази година, като до края на юни следващата година ще бъдат представени още две визии за всяко едно от 6-те послания. Кампанията е създадена с идеята да бъде продължена и след края на Председателството, като ще бъде развита и надградена с още визии, които допълват основните послания и представят не-толкова известни места, събития и факти за града.

Независимо че посланията са на английски (заради тяхната насоченост към чуждестранните гости на града), те са кратки и разбираеми за голямата част от жителите на София, както показа българската фокус група.

Кампанията ще покрие широк периметър от локации, които проследяват една основна линия – Летище София – порт на града, метро – основна артерия за мобилност, централна градска част, периферия и локации, свързани с публични събития от международно значение (конферентни центрове), печатни издания.

 

14.12.2017