София обединява усилия с големите общини в България за обмяна на опит в зеления сектор

По-малките общини в страната също се очаква да се присъединят към инициативата на столичния зам.-кмет Десислава Билева.

София, Бургас, Варна и Пловдив ще работят заедно за опазването чистотата  на природата и въздуха, управлението на отпадъците и в други екологични сфери на действие. Подписването на декларацията за сътрудничество даде началото на Европейската зелена седмица.

„Обмяната на опит и споделянето на добри практики, активният диалог и съвместна работа са в основата на всеки успех. Именно затова е важно да сме обединени и в екологичната кауза за природата, въздуха и околната среда“, обясни инициативата си Десислава Билева, зам.-кмет по екология на Столична община.

Инж. Анести Тимчев, зам.-кмет на община Пловдив, заяви, че това е добър пример и прекрасна възможност, защото акумулира усилията и опита на четирите най-големи града в България. “Това е обединение на професионалисти и то създава обществено мислене по проблемите на екологията. Когато сме обединени, имаме възможност да променим нещата в цялата страна” – допълни той.

Тодор Иванов, зам.-кмет на Варна, изрази очакванията си съвместната работа да има реален ефект за подобряване на екологичната среда. “Ние сме пионери с тази инициатива и вярвам, че ще има обединение на колегите от страната, защото всички срещаме общи трудности” – добави Иванов.

Весна Балтина, зам-кмет на Бургас, изказа задоволството си, че е част от тази инициатива. ”Работим отдавна с колегите по различни проекти и особено със Столична община. Настоящата инициативата е много добър старт, за да може да работим със съвместни действия и да постигнем повече в бъдеще. Важно е да се повиши информираността на гражданите. Ако научим децата си и те милеят повече за природата, ще ни бъде по-лесно” – не скри вълнението си Балтина.

Столичният зоопарк бе домакин на официалното подписване на декларацията, придавайки своеобразно вдъхновение и нови идеи на домакини и гости.

Очаква се скорошното присъединяване на нови партньори към инициативата на Столичната община. “От значение е не големината на общината, а желанието, амбицията и готовността да учим и правим повече в сектор “Екология”. Винаги има добра практика, идея, проект, които да случим по-добре заедно” – допълни Десислава Билева.

Фотограф: Лилия Йотова

31.05.2021