София и Виена обменят „зелени политики”
 Експерти от Виенската енергийна агенция консултират столичните експерти от дирекция „Управление на отпадъците“ по проблемите на използването на отпадъците като ресурс. Експертната помощ бе договорена по време на срещата на кмета на София Йорданка Фандъкова с кмета на Виена Михаел Хойпл през март тази година.
   По време на работната среща софийските специалисти в сферата на околната среда представят резултати от проекта „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столичната община. След пускането на завода за МБТ са преработени над 296 хиляди тона отпадъци, от които са произвежда гориво и се извличат рециклируеми отпадъци като хартия, стъкло и пластмаси. От въвеждането в експлоатация до настоящия момент от работата на инсталацията за преработка на зелени и хранителни отпадъци е произведена 4 222 MWh енергия.
29.11.2016