София получи награда в конкурса "Най-добра администрация"

 

Столичната община получи награда в националния конкурс "Най-добра администрация" по прилагане на системите за финансово управление и контрол /СФУК/ , организиран за трета поредна година от Стопанската академия "Д. А. Ценов" - Свищов. 

 "Това е признание за работата на целия административен екип на Столична община",  заяви зам.-кметът на София Дончо Барбалов, който получи наградата заедно със зам.-кмета с ресор "Законност, координация и контрол" Ралица Стоянова.

От всички анкетирани и участвали в конкурса български градове в различни категории бяха отличени общо 5 общини. Освен София, награди получиха Смолян, Добрич, Костинброд и Луковит.  

"Докато правехме проучването за конкурса установихме, че в различните администрации има различни добри практики, затова и наградите са 5", обясни проф. Борислав Борисов от Стопанската академия, ръководител на екипа, провел изследването.  "Едни общини имат успехи по отношение на обхвата на системите за финансово управление и контрол, като са разширили тяхното приложение в максимално голям брой процеси, които протичат в администрацията. Други имат успехи по отношение на управлението на риска или изпълнението на целите и задачите на общината. Трети по отношение на внедряване на иновативни методи за електронна обработка на документите", каза проф. Борисов. 

В световен мащаб идеята за системи за финансово управление и контрол има 30-годишна история. Идеята е контролът да бъде предварителен, а не последващ. Всички процеси, протичащи в една организация да бъдат стандартизирани и да се следи изпълнението на задачите, обясниха организаторите.

15.06.2017