София е най-добрият бизнес град в България

София е най-добрият град за бизнес в България. Кметът на София Йорданка Фандъкова получи наградата за града в националната класация на Дарик радио. Това е петото престижно отличие за града като най-добро място за бизнес.

„За нас целта София да бъде привлекателен за инвестиции град е една от най-важните. Това означава работа, по-висок стандарт и по-качествени работни места. Затова София бе определена за последните 10 години като европейският град с най-висок ръст на БВП на човек от населението“ – каза кметът Фандъкова.

"София привлича повече от половината чуждестранни инвестиции в България. През последните години голямата част от тях са насочени към високотехнологични производства, индустрии и дейности с висока добавена стойност. Нашата цел бе да привлечем максимален обем публични инвестиции в развитието на инфраструктурата – това помогна и на бизнеса, и допринесе за развитието на града. Брутният вътрешен продукт на столицата е 40% от общия БВП за България. 

Столичната община се стреми да привлича максимален обем от публични инвестиции в развитие на публичната инфраструктура. Друг важен фактор е финансовата стабилност както на града, така и на национално ниво, но най-важният фактор са талантливите и умни хора на София "– каза Фандъкова.

Кметът благодари на всички, които работят за града си. По думите ѝ "столицата е технологичен град, с най-много и добри университети, които допринасят за подготовка на кадри. Столичната община има своята политика за стимулиране и насърчаване на талантите. Чрез Общинската агенция за инвестиции създадохме няколко инструмента за подкрепа (включително и финансова) за развитие на стартиращи компании" – посочи също Фандъкова.

София се развива като иновативен и технологичен град. Днес имаме два конкретни примера за възможностите на София – открива се Развоен център на Financial Times в София, а Министерският съвет одобри споразумение със Световната банка за откриване на офис на финансовата институция отново в София.
 

10.04.2019