София е избрана за един от 100-те климатично неутрални и умни градове на бъдещето в ЕС

 

Европейската комисия обяви София  като един от 100-те града на ЕС, които ще участват в мисията на ЕС за 100 климатично неутрални и интелигентни града на бъдещето до 2030 г.

Българската столица подаде кандидатурата си на 31 януари тази година като част от програмата на кмета на Йорданка Фандъкова за развитие на София като зелен град, използващ иновативни решения и привличащ инвеститори в сектора на информационните технологии.  

Предимствата за София включват персонализирани съвети и помощ от специалната Платформа на мисията, управлявана от NetZeroCities. Важно е да се отбележи, че с одобрението на София като един от лидерите се отключва достъпът до допълнително финансиране и възможност за присъединяване към големи иновационни дейности и пилотни проекти. Мисията също така предоставя възможности за работа в мрежа, обмен на най-добри практики между градовете, подкрепа при включване на гражданите във вземането на решения и висока видимост – повишен политически профил на София и привлекателност за инвестиции и квалифицирани работници.

Мисията на градовете ще получи 360 милиона евро от финансирането на Horizon Europe за периода 2022 – 23 г., за да започне иновационните пътища към климатична неутралност до 2030 г. Изследователските и иновационни действия ще се насочат към чистата мобилност, енергийната ефективност и зеленото градско планиране и ще предложат възможност за изграждане на съвместни инициативи и засилване на сътрудничеството в синергия с други програми на ЕС.

Урсула фон дер Лайен, председател на Комисията, каза: „Зеленият преход си пробива път в цяла Европа в момента. Но винаги има нужда от пионери, които си поставят още по-високи цели. Тези градове ни показват пътя към по-здравословно бъдеще. Ще ги подкрепим в това! Да започнем работата днес.”

Генчо Керезов, зам.-кмет по дигитализацията, иновации и икономическо развитие на Столична община, сподели: „Класирането ни сред един от 100-те климатично неутрални и умни градове на бъдещето е плод на последователна работа на екипа на кмета на София г-жа Фандъкова и нейната политика за развитието на София като зелен и иновативен град. По време на подготовката бяха проведени и множество международни срещи в линията на прехода към умни и зелени градове. Това доведе до получаването на отличителния Знак на Мисията, с който София отключва достъп до допълнителни механизми на финансиране, с което ще се гарантира плавното развитие на града като умен град на бъдещето. Ефектът ще се усети в цялостната неутралност на климата във всички сектори като енергетика, сгради, управление на отпадъците и транспорт.“

Мария Габриел, комисар по иновациите, изследванията, културата, образованието и младежта, каза: „Мисиите Horizon Europe имат голям потенциал за постигане на целите на Европейската зелена сделка, включително европейската енергийна сигурност. Избраните градове представляват първа стъпка, покриваща широк географски отпечатък. Искаме конкретните ползи да достигнат до всички наши региони и граждани чрез иновации, даващи възможност на големи и малки градове с различни нива на опит и капацитет. Насърчавам всички градове да се доближат и да работят с всички заинтересовани страни, включително, разбира се, с техните граждани, за да постигнем заедно нашите амбициозни цели.”

Как се стигна дотук?

Градовете са били поканени да изразят интереса си да станат част от мисията през ноември 2021 г. В първата стъпка независими експерти правят оценка на всеки проявен интерес. Във втора стъпка Комисията е приложила допълнителни критерии, за да осигури географски баланс и разнообразна група градове по отношение на размер, въздействие и иновативни идеи. Като цяло 377 са представили кандидатури за част от мисията на градовете. Избраните днес 100 града в ЕС представляват 12% от населението на ЕС.

Комисията стартира мисията за 100 климатично неутрални и интелигентни града до 2030 г. през септември 2021 г. с приемането на съобщение относно мисиите на ЕС. Това се случва след одобрението на индивидуалните планове за изпълнение на мисиите през лятото на 2021 г. Освен мисията на градовете има четири други мисии на ЕС, обхващащи глобални предизвикателства в областите на адаптиране към изменението на климата, възстановяване на води, здрави почви и борба с болестите. Специалната работна програма за Мисиите на Horizon Europe беше публикувана на 15 декември 2021 г.

Мисиите са новост на Horizon Europe и подкрепят приоритетите на Комисията като Европейската зелена сделка, Европа в цифровата ера, Европейския план за борба с рака, Икономика за хората и Новия европейски Баухаус.

Следващи стъпки

Комисията ще покани 100-те избрани града да разработят договори за климатични градове, които ще включват цялостен план за неутралност на климата във всички сектори като енергетика, сгради, управление на отпадъците и транспорт, заедно със свързани инвестиционни планове. Този процес ще включва граждани, изследователски организации и частния сектор. Ясните и видими ангажименти, поети от градовете в договорите за климатичните градове, ще им позволят да се ангажират с ЕС, националните и регионалните власти – и най-важното – със собствените си граждани, за да постигнат тази амбициозна цел.

Нашите градски райони са дом на 75% от гражданите на ЕС. В световен мащаб градските райони консумират над 65% от световната енергия, което представлява повече от 70% от емисиите на CO2. Ето защо е важно градовете да действат като експериментални и иновационни екосистеми, за да помогнат на всички останали в техния преход да станат неутрални по отношение на климата до 2050 г.

28.04.2022