София е домакин на среща по проект „Градове в кръговата икономика“

На 5 и 6 февруари 2019 г. София e домакин на среща по проект „Градове в кръговата икономика“, който се изпълнява съвместно от водещи общини и организации в Европа с подкрепата на най-голямата инициатива в ЕС за климатични иновации – Climate-KIC. България е част от страните по проекта. В срещата в София, която се провежда в централата на „Веолиа“, Франция, с подкрепата на „Клийнтех България“ и Climate-KIC, се очаква да се включат 70 участници, представители на различни европейски градове и експерти в областта на кръговата икономика.

От името на кмета на София Йорданка Фандъкова и Столичния общински съвет участниците в срещата поздрави Лорита Радева – общински съветник, председател на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори.

„В изпълнение на част от мерките от пакета за преход към кръгова икономика Столична община изгради интегрирана система за третиране на битовите отпадъци и добре функциониращата общинска система за разделно събиране на отпадъци. Благодарение на това Столична община депонира през 2017 г. само 16% от битовите отпадъци на града, произвеждаме модифицирано гориво РДФ, компост, електро- и топлоенергия и реализираме приходи от допълнително отделени рециклируеми отпадъци. Предстои изграждането на третата фаза на интегрираната система – Инсталация за енергийно оползотворяване на РДФ горивото с производство на топлинна и електроенергия за нуждите на над 70 хиляди домакинства в София. С ясни приоритети София работи за предизвикателствата и правилата на кръговата икономика“ – посочи в изказването си Лорита Радева.

В работната фаза на форума бе представена работата на Столична община по различни проекти в сферата на управление на отпадъците в рамките на европейското и трансграничното ни сътрудничество. Един от акцентите в презентацията на Столична община е проект “Ориентиране на Европейските региони към кръговата икономика – CircE”. Проектът е насочен към подпомагане на градовете в прилагането на концепцията за кръгова икономика при разработването на програми, стратегии и анализи за управлението на отпадъците. Основната му цел е разработване на Стратегия за устойчиво интегрирано управление на отпадъците, както и тяхното рециклиране с цел повторно използване. Презентацията на Столична община бе представена от Галина Симеонова – началник-отдел „Подготовка, управление и контрол на договорите" в дирекция „Управление на отпадъците“.

Домакинът на срещата от българска страна – „Клийнтех България“ – е партньор на Столична община в редица съвместни инициативи, както и по стратегическо споразумение в подкрепа на кандидатурата на София в конкурса за “Зелена столица на Европа”.

Като резултат от сесиите на форума ще бъде изготвена „Бяла книга“, която да бъде представена пред европейските институции като част от проект „Градове в кръговата икономика“.

 

 

06.02.2019