София е домакин на международна среща по партньорството „Дигитален преход“

Столицата е координатор на това партньорство заедно с Естония и финландския град Оулу


Елен Герджиков, председател на СОС и председател на УС на Асоциация за развитие на София даде старт на международната среща по партньорството „Дигитален преход“ в София. По думите му „Ние говорихме за интелигентни градове, сега говорим за интелигентно общество. Градовете имат отговорността да играят решаваща роля за създаването на интелигентно общество, не само като използват и прилагат технологични решения и свързани с това нови услуги, но и като силни партньори и посредници на дигиталния преход.“.

Повече от 40 представители на местни и национални власти от европейски градове и държави се събират в София, за да изработят план за действие и препоръки за промяна на политики, които съдействат и подпомагат процесът на дигитален преход в Европа. На събитието присъства и Малина Едрева, председател на постоянната комисия по образование, култура и културно многообразие към Столичен общински съвет, проф. Костадин Костадинов - БАН.

София е координатор на това партньорство заедно с Естония и финландския град Оулу. Инициативата е част от „Градският дневен ред за ЕС“, който се изпълнява посредством иновативен метод на широки партньорства между представители на държавите-членки, градските власти, Европейската комисия, управляващи органи на оперативни програми, Европейската инвестиционна банка, експерти, неправителствени организации и представители на частния сектор.

Основната му цел е да подобри съществуващите политики в областта на законодателството, образованието и европейското финансиране и да повиши ефективността им чрез въвеждане на нови мерки.

На форума говори и Пламен Русев (основател на Webit), по думите му „Ако говорим за бъдещето, трябва да мислим как да овластим младите хора, защото те вярват, че могат да променя света“. Пламен Русев подчерта огромния потенциал, който има в София, България и Източна Европа. Потенциал в областта на дигиталните иновации и технологиите. „Не случайно София е един от координаторите на партньорство Дигитален преход, защото нашият град вече се утвърждава като София – дигитална столица.“ Градският дневен ред за ЕС ще създаде нови форми на взаимодействие, фокусирайки върху градските проблеми и предизвикателства с европейско измерение.

Партньорствата ще работят по 12 приоритетни теми, определени в Градския дневен ред за ЕС. София кандидатства и бе избрана заедно с Естония и Оулу, Финландия за координатор на партньорството Дигитален преход.


Основните панелни дискусии в София са:

•             Е-управление;

•             Нови умения и обучението на бъдещето;

•             Стандартизация на бази данни и съвместимост;

•             Градско планиране;

•             Здравните и социални грижи на бъдещето;

•             Нови бизнес модели, ускоряващи градския растеж;

•             5G и други ключови базови технологии

 

07.06.2017