София е домакин на европейска среща от партньорството „Дигитален преход“

На 7 и 8 юни Столична община и Асоциация за развитие на София са домакин на работна среща от партньорството ‚Дигитален преход“. София е координатор на това партньорство заедно с Естония и финландския град Оулу. Събитието започва на 7 юни от 9:00ч. в хотел „КООП“ в присъствието на председателя на Столичен общински съвет Елен Герджиков.

Инициативата е част от „Градският дневен ред за ЕС“, който се изпълнява посредством иновативен метод на широки партньорства между представители на държавите-членки, градските власти, Европейската комисия, управляващи органи на оперативни програми, Европейската инвестиционна банка, експерти, неправителствени организации и представители на частния сектор.

Основната му цел е да подобри съществуващите политики в областта на законодателството, образованието и европейското финансиране и да повиши ефективността им чрез въвеждане на нови мерки.

Градският дневен ред за ЕС ще създаде нови форми на взаимодействие, фокусирайки върху градските проблеми и предизвикателства с европейско измерение.

Основният механизъм за изпълнение на Градския дневен ред на са тематичните партньорства. В рамките на тези партньорства Европейската комисия, държавите-членки, европейските градове ще работят заедно за засилването на градското измерение на европейските политики.

Партньорствата ще работят по 12 приоритетни теми, определени в Градския дневен ред за ЕС.
София кандидатства и бе избрана заедно с Естония и Оулу, Финландия за координатор на партньорството Дигитален преход.

Целта на партньорството Дигитален преход е да подобри обществените услуги за граждани и да създаде нови бизнес възможности.

 

Основните панелни дискусии в София са:

Е-управление;

Нови умения и обучението на бъдещето;

Стандартизация на бази данни и съвместимост;

Градско планиране;

Здравните и социални грижи на бъдещето;

Нови бизнес модели, ускоряващи градския растеж;

5G и други ключови базови технологии

Работен език на дискусията е английски език. Не е осигурен превод на български език.

Координатор на партньорството „Дигитален преход“ е Вероника Манова. За повече информация Албена Начева – 0879 651 043.

06.06.2017