Собствениците на имоти и МПС вече получават по-подробна е-справка за местните данъци и такси

 

По-подробна електронна справка получават вече гражданите, които проверяват своите местни данъци и такси (МТД) в сайта на Столичната община. https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf

След като през изминалите дни дирекция "Общински приходи" въведе новата версия на софтуера за местни данъци и такси, гражданите могат да видят всички направени от тях плащания на МДТ за няколко години назад.

Така се спестява необходимостта от вадене на дубликати от разписки за платени местни налози.

Собствениците, които са заявили да получават по електронна поща съобщенията си за МДТ, вече могат да променят имейл адреса, на който да пристига информацията от дирекция "Общински приходи". Досега тази възможност липсваше.

Друга новост в електронната справка е възможността да се проследи историята на декларирането – на движимо и недвижимо имущество.

С новата версия на софтуера за местни данъци и такси "Матеус", която вече е инсталирана в районните данъчни отдели на Столична община, се подобриха функциите за обработка на информацията в административните масиви. 

Софтуерът бе разработен и внедрен от Информационно обслужване преди няколко години. Той позволява на общинската администрация да подобри качеството на обслужване и дава възможност за плащания на ПОС терминали в касите на данъчните служби в общините. Системата позволява лесно администриране и поддържане на регистър на гражданите, регистър и обработка на документи и декларации, задължения и плащания, осчетоводяване и отчетна дейност. 

 

09.11.2022