Столична община спечели проект за реновиране на 3 столични училища по ОП „Региони в растеж“

 

Проект на Столична община за основен ремонт и реконструкция на три училища в София е одобрен за безвъзмездно финансиране по Оперативна програма "Региони в растеж". Общата стойност на проекта е 7,1 млн. лв., от които безвъзмездното финансиране по ОПРР ще е  6,3 млн. лв.

Училищата, в които ще се  извършат строително-монтажни дейности за енергийна ефективност, са: 48. ОУ „Йосиф Ковачев” в район „Сердика“, 28. СУ „Алеко Константинов“ в  „Красна поляна“ и  I. СУ „Пенчо Славейков“ в „Оборище“.

В 48. ОУ се предвижда  подмяна на електрическата  инсталация, ремонт на покрива, ремонт на ВиК мрежа, изграждане на асансьор и на нова ограда на училището.

В 28. СУ се предвижда преструктуриране на част от помещенията, подмяна на вътрешна дограма, полагане на топлоизолация по фасадите и покрива на сградата, подмяна на подови настилки, изграждане на достъпна среда, подмяна на електрическа инсталация, изграждане на нова мълниезащитна инсталация и нова ограда на училището.

Основен ремонт на покрива ще се прави и на I. СУ. Освен това там се предвижда подмяна на вътрешноотоплителна инсталация, ремонт на ВиК мрежата, изграждане на асансьор, обновяване и облагородяване на двора на училището.

По проекта е предвидена и доставка и ново обзавеждане за училищата: чинове, бюра, столове, метални шкафове за раници и ученически пособия, етажерки, магнитни дъски, заседателни маси. Ще бъде подменено и кухненското оборудване, както и оборудването във  физкултурните зали.

23.03.2021