СО кани представители на НПО сектора за обсъждане на Проекта за подобряване качеството на въздуха
В рамките на публичното обсъждане на актуализирана Програма за управление на качеството на атмосферния въздух в София до 2020 и План за действие, Столична община кани представители на НПО сектора на тематична среща-разговор на 17 февруари 2016 г. (петък) от 11:30 часа в сградата на Столична община (ул. “Московска”33).
   
Приносът на експертите от неправителствения сектор към развитието и подобряването на градската среда е безспорен. Убедени сме в значението на активното му включване при формиране на стратегически за жителите на Столична община планове. В тази връзка ще очакваме Вашите бележки, коментари и/или допълнителни предложения, които ще имате възможността да представите лично по време на срещата.
Моля да потвърдите Вашето участие на имейл: vania@sofia.bg, до 17:00 часа на 16 февруари 2016 г.”
14.02.2017