Решение за преценяване на необходимостта за извършване на екологична оценка №СО-5-ЕО/2019 г., издадено от РИОСВ – София

На основание чл. 15, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Столична община публикува Решение за преценяване на необходимостта за извършване на екологична оценка №СО-5-ЕО/2019г., издадено от РИОСВ-София

15.03.2019