Снежният леопард Никс пристигна в Софийския зоопарк

 

На Балканския полуостров този рядък и ценен вид може да се види само у нас

Столичната зоологическа градина вече разполага с единствения на Балканите много рядък вид от семейство Котки – снежен леопард (Рantera uncia) или барс, както още го наричат. Мъжкият екземпляр пристигна в Зоологическата градина в София от зоопарка в Ихлава, Чешка република. Животното е младо, на възраст 2 години и 5 месеца, и се казва Никс. Транспортът се извършва от специализирана фирма за превоз на животни, която е одобрена от Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите (ЕАЗА).

Това е първият снежен леопард, който пристига у нас, и този ценен екземпляр може да се види единствено в Софийския зоопарк. Барсът е в категория „Застрашен вид“ на Световната червена книга. Среща се в Централна и Южна Азия, в скалисти планински райони до 6000 м надморска височина. От тази най-харизматична и потайна голяма котка в природата са останали едва около 8 000 екземпляра и броят им продължава да намалява. Основните заплахи за вида са бракониерството, незаконната търговия на кожи и части от барса за нуждите на традиционната Източна медицина. В момента в зоопарковете по света се отглеждат едва около 700 барса и Столичният е един от тях.

„Нашият зоопарк беше одобрен от Европейската програма за застрашени видове (ЕEP) на ЕАЗА, по която кандидатствахме, за да получим този снежен леопард. Координаторът по програмата, който отговоря за тези котки, ни увери, че догодина ще получим и подходящ женски барс, за да успеем да ги размножим. Това е и главната цел на програмата, която е основен консервационен инструмент на ЕАЗА – размножаването и управлението на редки и застрашени видове в зоопарковете и спомагане за възстановяването на техните популации в природата. През 21. век консервационната роля на зоопарковете е все по-значима и се превръща в тяхна основна функция. "Ние следваме тенденцията и активно се включваме в тези дейности като участваме вече в 8 ЕЕР програми, въпреки че все още сме кандидат-член на ЕАЗА. Затова и една от най-важните стъпки за развитието на зоопарка е да станем част от европейското семейство на зоопарковете и така да можем да получаваме още по-редки и застрашени животни“ – каза Добромир Бориславов, директор на ОП „Зоологическа градина – София“.   

За снежния леопард Никс в Столичния зоопарк е приготвен нов дом, одобрен от ЕАЗА, с подходящо вътрешно и външно заграждение, чиято цялостна реконструкция беше реализирана през 2017 г. с финансови средства на Столична община. За доброто здраве и състояние на голямата хищна котка ще са нужни от една до три седмици, за да се адаптира с новото място, и едва тогава ще може да бъде показан на посетителите на Зоологическата градина.

21.10.2020