Сметната палата завери Отчета на бюджета на София за 2019 г.

Сметната палата даде най-високата оценка и завери без резерви Отчета за касовото изпълнение на бюджета на Столична община за 2019 г. Мнението на одиторите е, че консолидираният годишен отчет дава коректна информация за финансовото състояние на Столична община за м.г. Не са констатирани случаи на несъобразяване със законовите и нормативни разпоредби, както и съществени недостатъци във вътрешния контрол, пише още в мнението на Сметната палата. Документът е внесен във финансовото министерство.

Столична община има 60 второстепенни разпоредители с бюджетни кредити – това са районните администрации, общинските театри и др. институции, а третостепенните разпоредители с бюджетни кредити са 440. През последните години Сметната палата заверява бюджетните отчети на СО без резерви, коментира зам.-кметът по финанси и здравеопазване Дончо Барбалов.

Размерът на бюджетните приходи и разходи на Столична община за 2019 г. е 1,539 млрд. лева. Общото изпълнение на приходите по бюджета е в размер на 1, 531 млрд. лв. В това число влизат и собствените приходи, които са 703,15 млн. лв., или 95,1% от заложените в годишния бюджет.

Председателят на Столичния общински съвет вече отправи покана към гражданите на София да се включат в публичното обсъждане на Отчета за касовото изпълнение на бюджета на Столична община за периода 2019 г. Поради извънредната епидемиологична обстановка в страната и стремежа за спазване на всички препоръчани мерки за безопасност, тази година публичното обсъждане ще се проведе онлайн. Събитието ще се състои на 31 август 2020 г. от 16,00 ч. и може да бъде проследено във фейсбук страницата на Столичния общински съвет. По време на обсъждането коментари и въпроси ще могат да се правят чрез фейсбук чата в социалната мрежа.

Отчетът за изпълнение на бюджета на София за 2019 г. е публикуван на интернет страницата на Столичния общински съвет

 

21.08.2020