Сметната палата завери без забележки годишния финансов отчет на Столична община за 2016 г.

Сметната палата връчи на кмета на София Йорданка Фандъкова окончателния одитен доклад за извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Столична община за 2016 г. 
Финансовият отчет на Столична община за поредна година е заверен от Сметната палата без забележки.
Съгласно последните промени в Закона за публичните финанси, Годишният финансов отчет за 2016 г. ще бъде внесен в Столичния общински съвет заедно с одитния доклад на Сметната палата.

11.08.2017