Служители на Столичен инспекторат премахват надписи на езика на омразата

Служители на Столичен инспекторат премахнаха нерегламентирани графити, изразяващи крайни политически послания, хулигански надписи на футболна тематика и драсканици  по оградата на Посолството на Словашката република.

В рамките на два поредни дни бяха отстранени над 50 кв. метра графити, като за целта бе използвана специална екологосъобразна система за почистване на графити – Ghibli skib silent.
След приключване на машинното почистване за естетизирането на мястото се пристъпи и към цялостно пребоядисване с подходящо подбрани цветове.

През следващата седмица ще бъде изчистена от графити оградата на Първа Английска гимназия, както и фасади на улица.
Това са поредните предприети действия от Столичен инспекторат в изпълнение на обявената Програма на Столична община за противодействие срещу нерегламентираното графити рисуване, от началото на 2019 г. до сега почистените площи от нерегламентирани графити, знаци, тагове, надписи и други драсканици достигнаха 5000 кв. метра.

 

12.02.2021