Служители на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ извършват постоянно наблюдение на нивата на реките в столицата

Във връзка с интензивните валежи кметът на София Йорданка Фандъкова нареди постоянно наблюдение на нивата на  язовирите и  реките, преминаващи през територията на столицата.

Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ следи в реално време чрез системата за ранно предупреждение Аква покачването на нивата на реките.  Системата разполага със сензори и камери поставени на 30 критични места. В момента 3 станции отчитат повишение средно между 80 и 130 см. За момента реките са намират в коритата си и няма опасност от разливи, каза директорът на АПП Красимир Димитров.

Извършва се контролирано изпускане с 40 л/лек на язовир Суходол 2 с цел осигураване на свободен обем. Към момента в останалите язовири има свободен обем и не се налага изпускане на водни количества. 

Предвид продължаването на валежите наблюдението ще продължи.

 

29.08.2021