След като се възстанови, сръндакът е пуснат в естествената му среда

След време на лечение и възстановяване в столичния зоопарк, пострадалият сръндак, който бе спасен от аварийните екипи на Столична община, отново е върнат в естествената му среда.

На 26 февруари 2021 г. сръндакът (мъжка сърна) бе настанен в Спасителния център на Зоологическа градина в София, след като бе намерен от аварийните екипи на Столична община при подаден сигнал на телефон 112. Животното, на видима възраст около 3 години, бе намерено с повърхностни наранявания от оръжие. Настанено бе в Карантинно отделение на Зоологическата градина София, където за него се грижеха ветеринари, и бяха взети мерки за лечение и възстановяване.

След подобряване на състоянието му, по преценка на специалистите, бе решено сръндакът да бъде върнат обратно в природата, където е естественото му местообитание.
Животното бе пуснато отново в естествената му среда в гората във Природен парк „Витоша“. В присъствието на представител на Зоологическата градина София, помощник лесничей от ТП ДГС София и главния експерт „Фауна“ от ДПП Витоша, сърнето бе върнато в природата. В момента лесничеите, отговарящи за района, наблюдават и следят животното.

07.03.2021