Система за пътна безопасност е монтирана пилотно в два автобуса на градския транспорт в София

 

Автобусите ще се движат по линии №№ 202, 404 и 413.

Системата отговаря на последните приети европейски регламенти в пътната безопасност и разполага със сензори, подаващи предупреждение за сблъсък, напускане на лентата за движение, мониторинг на движението, както и с индикатор за скорост и за пътни знаци. Има и функция за нощно откриване на обекти и препятствия на пътя.

Допълнително към инсталацията има специално разработен софтуер, който обработва цялата информация от сензорите и създава карта с горещи рискови точки по маршрута на превозите средства, което ще даде възможност на общината да предприеме мерки за обезопасяване на тези локации.

Чрез специално инсталираната камера в предната част на автобуса се създава ГИС-карта, нанасяйки на координати цялата съществуващата инфраструктура по маршрутите на движение като стълбове на улично осветление, контейнери за отпадъци, пътни знаци, маркировка, включително неравности на  пътното платно, като цялата тази информация се визулаизира и опреснява след всяко едно преминаване по маршрута.

 

25.08.2022