"Сирано дьо Бержерак" – театър в театъра

Когато чуят „Сирано дьо Бержерак“, хората от по-старото поколение си припомнят постановката в Народния театър с Андрей Чапразов, а хората на средна възраст  – герой с лицето на Жерар Депардийо. Грозник с дълъг нос, който великодушно подпомага любовните домогвания на своя съперник – красавец – такава е общата представа на неизкушения зрител. А пиесата на Ростан, прекрасно преведена от Веселин Ханчев, със сигурност предлага повече.

В някои от нейните смислови пластове можем да надникнем на 16 декември 2019 г., понеделник, в сектор „Изкуство“ на Столична библиотека, с помощта на лекторката Невена Лилова. Тя кани почитателите на класиката на пътешествие в миналото, с акцент върху театъра, игровото начало и превъплъщението, така както ги открива в едноименната героична комедия.

Лекцията включва кратка биографична скица за Едмон Ростан, поглед към проблематиката от позицията „театър в театъра“ (използвана от автора не само буквално и не само в първо действие), шест видеоилюстрации от филма на Репно и коментари към тях.

Продължителност – час и четиридесет минути.
Вход свободен!

13.12.2019