СГХГ обявява конкурс за съвременно изкуство

Софийска градска художествена галерия, Институтът  за съвременно изкуство – София, Фондация Едмонд Демирджиян, съвместно с  Фондация за гражданско общество, Ню Йорк и международната мрежа Награди за млади художници обявяват Конкурс за "Награда за съвременно изкуство БАЗА".

Ежегодната награда за млад художник е основана за първи път през 1990 г. в Чехия от създателя и директора на Фондацията за гражданско общество (САЩ) Уенди Люерс. Днес наградата съществува в 11 европейски страни и се е превърнала в едно от най-престижните отличия и е сериозна професионална атестация. Като резултат от активния обмен на информация между страните е основана международната мрежа от награди за млади художници YVAA (http://fcsny.org/). 

България се включва през 2008 г. по инициатива на Мария Василева. Провеждането на конкурса и изложбата на номинираните се менажира съвместно от Института за съвременно изкуство – София, Фондация Едмонд Демирджиян и Софийска градска художествена галерия. 
Носители на наградата БАЗА до сега са: Рада Букова (2008), Самуил Стоянов (2009), Антон Терзиев (2010), Викенти Комитски (2011), Леда Екимова (2012), Кирил Кузманов (2013), Зоран Георгиев (2014), Александра Чаушова (2015) и Димитър Шопов (2016), Мартина Вачева (2017).   

*Целта* на Наградата е да осигури подкрепа за младите художници като им открие нови възможности за образование, изследване и професионална реализация. Наградата създава позитивен контекст за младото съвременно изкуство и благоприятна среда за развитието му.

*Конкурсът* е отворен за творци до 35 години, работещи във всички медии на съвременното изкуство.

*Наградата* е стипендия и осем седмици пребиваване в Residency Unlimited в Ню Йорк (www.residencyunlimited.org) през 2018 г. Residency Unlimited представлява активна платформа, която подпомага творците в осъществяването на контакти и срещи за най-пълноценен престой в Ню Йорк.

*Задължително условие* е кандидатите да владеят английски език.

*Процедура*:
1. Авторите (родени не по-рано от 1983 г.) предоставят творческа документация.
2. Журито на конкурса, съставено от утвърдени специалисти в областта на 
съвременното изкуство, обявява своите номинации на сайта на ИСИ – София (http://ica-sofia.org/).
3. Номинираните художници се представят в изложба през м. юли в Софийска градска художествена галерия.
4. Журито определя победителя и го съобщава в деня на откриването на изложбата.

*Портфолиото* трябва да е на български и английски език и да съдържа:
- име, адрес, телефон, e-mail, година на раждане;
- биография (CV);
- изображенията на произведенията трябва да са с информация за: заглавие, година на създаване, материал, размери;
- за видео произведения и документация от пърформанси се изпращат линкове към видео платформа в интернет – You Tube или Vimeo.
Освен вече създадени произведения е допустимо в кандидатурите да бъдат представени идеи за нови проекти с потенциал да бъдат реализирани. Проектите се представят с текст и визуален материал.
Кандидатите могат да представят и други информационни материали – текстове, публикации.

Документацията се приема *само онлайн*, под формата на pdf файлове*, не повече от 20MB, на адрес bazaaward@gmail.com.  


*Краен срок*: 1 март 2018 г.


*За контакт: Даниела Радева – 02 / 987 21 81


 

06.02.2018