Шест детски градини в София работиха по пилотен проект за ранно детско развитие

Столична община и KindyROO са партньори по проекта

Резултатът от пилотен проект за ранно детско развитие в шест софийски детски градини представиха днес заместник-кметът на София д-р Тодор Чобанов и Мая Василева – "Киндиру България". В проекта, започнал миналата година и продължил 27 седмици, се включиха 241 деца от трета и четвърта група на шест столични детски градини. Децата, работили по специализираната програма "Киндиру", постигнаха много по-високи резултати.

Интелектуалното, социалното, физическото и емоционалното развитие на децата, обучавани по австралийската система за ранно детско развитие KindyROO, е значително по-добро от децата, които правят стандартни физически активности.

Децата са групирани по произволен принцип в контролна и експериментална групи. Анализът на тестовите резултати от предварителния и заключителния скрининг показаха, че децата в контролната група са постигнали типичното развитие, което се очаква да постигнат за изминалия период време. При петгодишните постигнатото развитие е с 5 и 6% увеличение, а при шестгодишните 6 и 7%. Децата работили по специализираната програма "Киндиру" постигнаха много по-високи резултати за същия период. При петгодишните постигнатото развитие е с 14 и 22% увеличение, а при шестгодишните с 15 и 21%. Първата цифра е резултат от тридневни практики, а втората при повтаряне на упражненията 5 дена в седмицата. Второто изключително важно постижение е, че децата, които са показали функциониране на по-ниско ниво в първоначалния тест, след края на специализираната програма масово се качват в горни нива.

18.09.2018