Сесия на Столична програма „Култура” за 2020 г.

През 2019 г. Столична община чрез дирекция „Култура” ще обяви сесия на Столична програма „Култура” за 2020 г.

Срокът за подаване на проекти ще бъде от 16 септември до 16 октомври 2019 г. включително.  

Проектните предложения ще се приемат само по електронен път на сайта https://kultura.sofia.bg

Ще бъде обявена 1 (една) сесия на Столична програма „Култура” за 2020 г. с изключение на направление „Мобилност“ (външна и вътрешна), по която ще бъдат обявени допълнителни две сесии, със срок за подаване на документи:

   Втора сесия: от 13 януари – 13 февруари 2020 г.
   Трета сесия: от 4 май – 4 юни 2020 г.

Актуалните документи и формуляри за кандидатстване по Столична програма „Култура” за 2020 г. ще бъдат публикувани на 4 юли 2019 г. на сайта https://kultura.sofia.bg.

02.07.2019