Седем болници обединиха усилия в борбата с рака на простатата

Безплатни прегледи за мъжете над 40 години ще се проведат до края на ноември във всички тях

През ноември – месецът за борба с рака на простатата, седем държавни и общински болници в София – УСБАЛО, Първа САГБАЛ „Света София“, ВМА, УМБАЛ „Александровска“, УМБАЛ „Св. Анна“, Пета МБАЛ – София и Четвърта МБАЛ – София  – обединиха усилията си в името на здравето на българските мъже. Във всички тях ще се извършват безплатни прегледи сред мъжете над 40 години след предварително записване (виж графика за всяка болница по-долу).

За рака на простатата

Простатният карцином е втората по честота ракова локализация при мъжете. За 2012 г. има 1.1 млн. нови случая по света, което е 15% от всички видове новодиагностицирани карциноми.  При аутопсирани мъже под 30 години честотата му е под 5%, като нараства средно до 59% на възраст над 79 години. Най-високo e разпространението на болестта в Австралия, Нова Зеландия  и Северна Америка 111.6 – 97.2/100 000. В Западна Европа и Скандинавски полуостров то е между 94.9 и 85/100 000 население, което се дължи основно на използването на PSA в клиничната практика.  За България честотата е от порядъка на 79,9/100 000 мъже за 2013 г. с пик между 74 – 79 години. Петгодишната преживяемост за страната е много ниска – 53.7% към средно 84% за Европа. По данни на Националния раков регистър стадийното разпределение за 2013 г. е:

– Първи стадий – 494

– Втори стадий – 1408

– Трети стадий – 439

– Четвърти стадий – 288.

В процентно отношение делът от общата онкологична заболеваемост за страната от простатния карцином е на второ място след този на белия дроб – 16.2% към 19.3% за белите дробове. По отношение на смъртността е на трето място с 9,2% след бял дроб и дебело черво.

Рискови фактори: 

- Употребата на алкохол в големи количества води по-често до рак на простатата и свързаната с него смъртност.

- Честата употреба на храни, съдържащи белтъци, главно млечни продукти, води до по-висок риск от карцином на простатата.

- Съществува известен риск между употребата на пържени храни и рака на простатата. Не съществува риск при употребата на дълговерижни ненаситени мастни киселини.

- Ликопени каротен не водят до сигнификантно снижаване на риска в сравнение с плацебото.

- Не се отчита явна връзка между употребата на червено месо и рака на простатата.

- Съществува риск между високата концентрация на витамин Д и рак на простатата, по-специално високорисковите видове.

- Селенът и витамин Е не повлияват честотата на простатния карцином.

Диагностични методи

Изследването на  PSA е основен диагностичен метод за рака на простатата. То се предлага на добре информирани мъже над 50-годишна възраст и при мъже над 45-годишна възраст с фамилна анамнеза за карцином на простатата.

При съмнение за карцином на простатата се извършва пункционна биопсия, като пункционните места са между 10 – 12. При мъже с високи стойности на PSA и явни палпаторни данни за карцином се извършват и по-малко на брой пункции на простатата. За уточняване на стадия се използват изследване с ЯМР или с компютърен томограф (КТ) на корем и малък таз с контраст. За уточняване статуса на костите – костна сцинтиграфия.

Лечение:

- Радикална простатектомия.

- Лъчелечение със или без хормонотерапия.

- Палиативно лечение – хормонална терапия, бифосфонати, химиотерапия.

Лечение на метастатичната болест:

- Проследяване – PSA през 3 – 4 месеца, КТ на таза и костна сцинтиграфия, ректално туширане.

ГРАФИК за безплатните прегледи за рак на простатата през ноември:

"Александровска болница"

В рамките на инициативата на разположение ще бъдат д-р Александър Заимов и д-р Светлин Димитров от Клиника по урология към УМБАЛ "Александровска" ЕАД. Телефон за контакт и записване на часове: 02/9230 352 или 02/9230 356 от 08.00 ч. до 16.00 ч. Прегледите ще бъдат извършвани в Приемен кабинет на Клиника по урология – кабинет № 2 (сутерен) от 08.30 ч. до 13.30 ч.

ВМА

Безплатните прегледи ще се осъществяват, както следва:

1. Записване за консултации може да става на тел.: 02/9225334 от 12.00 до 15.00 ч.

2. Консултациите ще се проведат в 242-ри урологичен кабинет, на 2-ри етаж в поликлиниката на ВМА.

3. Обемът на прегледа ще включва:

-  попълване на IPSS въпросник;

-  физикален преглед; 

-  ултразвуково изследване на простатата.

При необходимост от лабораторни изследвания пациентите ще бъдат насочвани към личния лекар.

4. Прегледите ще се извършат по  следния график:

-  06.11.2017 г.  от  15.00 до 17.00 ч. – 10 пациенти, д-р Владимир Василев;

-  09.11.2017 г.  от  16.00 до 18.00 ч. – 10 пациенти, д-р Николай Василев;

-  17.11.2017 г.  от  15.00 до 17.00 ч. – 10 пациенти, д-р Тодор Терзиев;

-  23.11.2017 г.  от  15.00 до 17.00 ч. – 10 пациенти, д-р Милена Арсова.

Пета МБАЛ – София: 

Месец ноември – от понеделник до петък:

- от 10,00 ч. до 12,00 ч. –  д-р Петър Павлов;

- от 12,00 ч. до 14,00 ч. – д-р Атанас Доков.

За записване на тел.: 02/9268136.

Първа САГБАЛ "Света София": 

Месец ноември  – от понеделник до петък;

от 11,00  до 12 ч. – д-р Георги Лазаров.

За записване на тел.: 02/4470 211.

УМБАЛ „Св. Анна“

Безплатните прегледи ще се проведат 4 дни – на 3, 10, 17 и  25 ноемри. Това е всеки петък от месец ноември. Те ще бъдат от 9 до 14 часа. Прегледът ще включва ехография и физикален преглед от уролог. Записването се осъществява на регистратурата на болницата на телефон 02/9759319.

УСБАЛО

Безплатните прегледи за рак на простатата ще се осъществяват от 5 ноември – 30 ноември, от 10.00 до 12.00 часа след предварително записване всеки работен ден на телефон 02/8076299.

Прегледите ще включват PSA изследване за мъжете, които не разполагат с такова през последните 12 месеца. То ще се извършва в Клиниката по нуклеарна медицина, кабинет 148 от 8.30 до 10.00 ч. Прегледите при уролог ще се извършват от 10.00 до 12.00 ч. в Поликлиниката в кабинет 107.

Мъжете с PSA, направен през последните 12 месеца,могат директно да отидат на преглед при уролог. Останалите първо трябва да си направят безплатно изследване на PSA в УСБАЛО и на след това да отидат на преглед при уролог.

Четвърта МБАЛ – София

График за безплатните прегледи: 

Всеки делничен ден през месец ноември от 12.00 до 13.00 ч.

Записването ще става на регистратурата на болницата на тел.: 02/953-24-85. 

 

 

03.11.2017