2 500 домакинства искат да сменят отоплителните си уреди с по-екологични

Над 2 500 заявления са подадени до момента в Столична община за получаване на безплатен екологичен уред по проекта за замяна на старите уреди на твърдо битово гориво с по-екологични алтернативи – пелети, газ, електричество или ТЕЦ.

За улеснение на гражданите Столична община провежда серия от изнесени информационни срещи по места, в рамките на които екипът информира гражданите и отговаря на въпроси. Експертите помагат и при попълването на заявленията. Срещите се провеждат по предварително обявен на страницата на проекта график (www.sofia.bg/en/opos), като целта е до края на месеца да бъдат посетени всички квартали и села, в които преобладава отоплението на твърдо битово гориво.

Проектът на Столична община за безплатна подмяна на отоплителните уреди на домакинствата е част от мерките за подобряване качеството на атмосферния въздух в столицата и се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.

ГРАФИК

 

18.08.2020