Санаториална детска ясла № 31 се преименува в детска ясла № 31 „Палавници“

По решение на Столичния общински съвет Санаториална детска ясла № 31 с адрес бул. „Цар Борис III“ № 41 се преименува в детска ясла № 31 „Палавници“.

18.08.2017