Столичната община и неправителствени организации подписаха Споразумение за сътрудничество

 

Днес,  21 август в официалната зала на Столична община, г-жа Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община, г-жа Албена Атанасова – заместник кмет на направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“, представители на общинската администрация и над двадесет представители на неправителствения сектор, се събраха за официалното подписване на Споразумение за сътрудничество между Столична Община и гражданските организации за постигане на социална закрила и включване,  чрез социални услуги.

„Благодаря на всички организации за огромната работа и грижата за хората. Капацитетът за управление на социалните услуги е най-вече в неправителствения сектор, вие имате възможност да подкрепяте екипите си. Факт е, че столичните неправителствени организации са генератори на иновативни идеи и решения в социалната сфера, разчитам на активния диалог“, заяви г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община.

Споразумението за сътрудничество между доставчиците на социални услуги, гражданските организации и Столична община, е прието с Решение № 292 от 15.06.2017 г. на Столичен общински съвет и основната му цел е да се подобрят условията за развитие на местната политика в Столицата с оглед повишаване качеството на социалните услуги при спазване принципите на прозрачност и публичност. В разработването му участваха експерти от Столична община и представители на над двадесет неправителствени организации.

В своето изказване, г-жа Албена Атанасова подчерта, че Споразумението е „отворено“ за нови организации, които искат да се включат и че подписването му е добър пример за другите институции за това, как следва да се води диалогът за подобряване подкрепата за уязвимите групи“.

Гражданските организации изразиха своята подкрепа към Споразумението, тъй като това е възможност за даване на по-решителен отговор на проблемите и нуждите в социалната сфера в Столицата.

Целият текст на Споразумението може да прочетете   тук.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.08.2017