Съюз на българските художници – „Спорът за реалността“

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ

СПОРЪТ ЗА РЕАЛНОСТТА

(Втора част)

Най-младите в българската живопис и скулптура

Куратори:

Станислав Памукчиев, Петер Цанев, Кирил Василев

Изложбена зала "Райко Алексиев"

16 май – 18 юни 2018 г.

Откриване – 16 май, 18.00 часа

Изложбата представя как най-младите български художници, работещи в областта на съвременната живопис и скулптура, интерпретират различните реалности, които днес имат потенциал да легитимират един или друг модел на художествена репрезентация. Изложбата включва творби на тридесет автори от най-новата генерация, заявили своето присъствие през последните няколко години, а също и такива, които на практика дебютират на голямата сцена. Изложбата е продължение на мащабния проект „Спорът за реалността“, реализиран в края на 2017 г. в залите на СБХ на ул. „Шипка“ № 6 в София, с участието на 60 изявени български художници от различни поколения.

„Спорът за реалността“ е едновременно изследователски проект и дискусионен форум, който за пръв път поставя в центъра на дебата за съвременното изкуство темата за смисъла и съдържанието като структуроопределящи създаването и прочита на художествената творба.

Кураторите са убедени, че въпросите за светогледа не са само въпроси, с помощта на които изкуството търси своето предметно съдържание, а представляват критична точка и гранично място, в което се конструира самото изкуство с неговите специфични форми на мислене.

Проектът е съфинансиран по Столична програма „Култура” на Столична общна.

11.05.2018