Състезание с велосипеди по проект „Велосипедът – начин на живот и начин на мислене”

На 19 октомври 2017 г. СО, район „Слатина”, организира междуучилищно състезание по проект „Велосипедът – начин на живот и начин на мислене”  в двора на 148 ОУ ”Проф. д-р Любомир Милетич”. С много настроение и състезателен хъс учениците показаха завидни познания и умения за движение с велосипед. Игрите бяха организирани от висококвалифицирани специалисти от Автоклуб "Север". Кметът на СО, район „Слатина”, г-жа Наталия Стоянова поздрави участниците и връчи награди.
Чрез реализацията на подобни проекти се постига насърчаване на активното участие  в проектите на Столична община, постига се и по-висока мотивация за включване в  кампании и инициативи по безопасност на движението, организирани на територията на Столична община и свързани с Общинската Програма за опазване живота и здравето  на децата като участници в пътното движение.

 

19.10.2017