Съставени са 30 акта при проверки на строителни обекти

От началото на април на територията на Столична община са извършени над 140 проверки на строителни обекти.

Екипите на Столичен инспекторат са извършили проверки в районите "Студунтски", "Витоша", "Лозенец", "Надежда", "Триадица", "Сердика" и др.

Съставени са 13 акта на физически лица и 17 на строителни фирми, които са за нарушения като липса на плътна строителна ограда, излизане от строителната площадка със замърсена ходава част на тежкотоварната техника, разпиляване на строителни отпадъци и материали и разполагане на съоръжения по тротори без разрешение. Проверки се извършват периодично, а целта е да не есе допуска замърсяване на околната среда и въздуха.

 

15.04.2021