Съставен е акт за нерегламентирано горене на отпадъци в район “Възраждане”

Инспекторите от районен инспекторат „Възраждане” съставиха акт за установяване на административно нарушение на лице, извършващо нерегламентирано горене на отпадъци в коритото на р. Владайска, в близост до бул. “Сливница”.  Полицейски служители на 03 РУ при СДВР при обход на района са установили на място нарушението. Актът за установяване на административното нарушение е приет от страна на виновното лице без възражения.

За времето на месеците март и април, служителите на Столичен инспекторат са съставили 13 бр. актове за нерегламентирано горене на отпадъци, в  т.ч. на кабели, части от стари мебели, растителни отпадъци.  Наложени са и 17 броя глоби с фиш.

 

28.04.2021