Учениците от гимназиален етап преминават на дистанционна форма на обучение

 

Със заповед на министъра на здравеопазването от 29 октомври до 12 ноември се въвеждат следните противоепидемични мерки на територията на страната:

• Учениците от гимназиален етап преминават на дистанционна форма на обучение.

• Учениците от начален и прогимназиален етап продължават присъствени учебни занятия при спазване на изискванията на министрите на образованието и здравеопазването.

• Висшите учебни заведения преустановяват присъствени занятия и преминават към обучение в електронна среда.

Всички въведени мерки прочетете в заповедта на министъра на здравеопазването проф. Ангелов: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/10/27/rd-01-626.pdf

Важно е всички да спазваме противоепидемичните мерки – задължително носене на маска на закрито и при невъзможност за дистанция – често миене на ръцете с вода и сапун. Това е начинът да ограничаваме разпространението на вируса – да опазим себе си и близките си, както и да помогнем на лекарите, които се грижат за нас!

27.10.2020