С празнична програма започна да работи обновената детска градина № 30 „Радецки“

 

В присъствието на кмета на София Йорданка Фандъкова и кмета на район „Изгрев“ д-р Делян Георгиев на 29 юни официално бе открита ДГ № 30 „Радецки“ в район „Изгрев“, която започва да работи с приетите деца след извършени дейности по обновяване и енергийна ефективност.

Детската градина е основно реконструирана, конструктивно укрепена и са изпълнени мерки за енергийна ефективност. В нея има 8 групи – 6 градински и

2 яслени. Общата стойност на инвестицията е 2,4 млн. лв., като средствата са осигурени от инвестиционната програма на Столична община. Сградата на детската градина е построена през 1976 г. като комплекс от 8 едноетажни и двуетажни сгради с етернитови плоскости, които не отговарят на съвременните изисквания.

В двора е направена нова детска площадка, с което се осигурява необходимият брой детски площадки за всяка група.

 

 

30.06.2021