S&P Global Ratings отново потвърди кредитния рейтинг на София

Международната рейтингова агенция "Стандард енд Пуърс" (S&P Global Ratings) снощи съобщи, че потвърждава дългосрочния кредитен рейтинг на София – BBB- с положителна перспектива.

Според публикувания доклад на институцията, S&P очаква Столична община да продължи да поддържа финансова стабилност и високо ниво на собствени приходи, както и досега.

Според правилата на международната агенция рейтингът на града не може да бъде по-висок от този на държавата. София се присъедини към градовете с „инвестиционни рейтинги“ през декември 2017 г. Тогава рейтингът на България беше повишен от ВВ+ на ВВВ-.

Положителната перспектива, дадена като оценка на столицата ни, помага за привличане на по-евтин финансов ресурс за реализиране на капиталовата програма на София. "Стандард енд Пуърс" отчита добрата работа на общинската администрация за постигане на солидни оперативни резултати.

Според данните за изпълнение на бюджета на СО през 2018 г. постъпилите в хазната собствени данъчни и неданъчни приходи са общо 709, 2 млн. лв. (110,8% от заложените в бюджета). Това е с 69 млн. лв. повече от постъпленията през предходната година.

03.03.2019