S&P повиши до „положителна“ перспективата пред рейтинга на София

Водената от Васил Терзиев управленска линия на повишаване на прозрачността и ефективността би могла да намали риска в някои от дружествата, които отдавна страдат от слаби финансови резултати


Международната рейтингова агенция S&P Global Ratings повиши перспективата пред рейтинга на София – от "стабилна" на „положителна“ поради подобрените перспективи за икономически растеж на столицата. Агенцията също така потвърди  дългосрочния кредитен рейтинг на София – "BBB".
Положителната перспектива отразява мнението на S&P Global Ratings, че икономическият растеж в София може да се подобри повече от очакваното благодарение на влизането на България в еврозоната, което се очаква през 2025 г. Присъединяването към еврозоната би подкрепило ръста на приходите и равнището на благосъстояние в града, смятат от Агенцията и допълват, че приемането на еврото би могло да разшири източниците на финансиране на града и да подобри достъпа му до капитали. В съобщението на S&P Global Ratings се казва още, че София ще запази сравнително доброто изпълнение на бюджета благодарение на силната местна икономика, която подкрепя силния ръст на данъчните приходи.

Според S&P Global Ratings, Агенцията би могла да преразгледа надолу перспективата до "стабилна" при по-слаби управленски практики като например тези, отнасящи се до дружествата в града, които са довели до увеличаване на рисковете до момента. Преразглеждане на перспективата на София до "стабилна" може да има и в случай, че бъде преразгледана перспективата и по отношение на България.
Изпълнението на политиките на новата администрация може да бъде възпрепятствано от структурни предизвикателства, смята Рейтинговата агенция.
Агенцията счита управлението на София до момента за сравнително слабо в международен контекст, без дългосрочна видимост на финансовото планиране, и консервативно и счита, че изпълнението на капиталовите планове на града и надзорът над общинските дружества като цяло са слаби. “Смятаме, че новата администрация на града, след изборите в края на октомври 2023 г., може да промени политиката, като се съсредоточи върху повишаване на ефективността,” казва S&P Global Ratings.
“Новият кмет Васил Терзиев, който е подкрепян от проевропейска коалиция, води кампания за подобряване на прозрачността и ефективността на общината и нейните дружества. Според нас това би могло да намали риска в някои от общинските дружества, които отдавна страдат от слаби финанси, включително изпитващото затруднения дружество "Топлофикация". Въпреки това прилагането на политиката може да бъде бавно поради фрагментирания характер на Общинския съвет и институционалните предизвикателства в българския сектор на местното и регионално управление, поне в краткосрочен план”, се казва в анонса на S&P Global Ratings.
“София се възползва от благоприятната си икономическа позиция в сравнение с други градове. БВП на глава от населението в България остава скромно, докато производителността на труда в София е над два пъти по-висока от средната за страната. Освен това, увеличението на броя на населението и структурата на заетостта в София се развиват по-благоприятно, отколкото в България като цяло. Градът е административен и финансов център на България и има добре диверсифицирана икономика, базирана на услугите, включително местната фондова борса, големи банки и стабилен сектор на услугите,“ смята  S&P Global Ratings.

Кметът на София Васил Терзиев коментира новината тук
Bulgarian City of Sofia Outlook Revised To Positive On Improved Growth Prospects; 'BBB' Rating Affirmed


 

19.02.2024