Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовир „Панчарево“

 

Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовир „Панчарево“

18.07.2019