Съобщение на Столична община във връзка с таксата за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници

 

Считано от 07.04.2020 год. таксата за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници няма да се плаща на касата на дирекция „Транспорт“. Същата (такса) ще се заплаща само по сметките на „Общински приходи“ по райони.

Начините за плащане са:

  • онлайн https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf
  • банков превод (сметките, по които се плаща данък „таксиметров превоз“)
  • посредници (e-pay)
  • каса в съответния отдел „Общински приходи“ по райони.

Препоръчваме плащането да се осъществява онлайн.

Горното е в продължение на електронизирането на заявяване на административни услуги за таксиметров превоз чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция "Електронно управление":

  • https://edelivery.egov.bg/Account/Register или чрез рубрика „Подаване на електронно подписани документи“  https://svc.sofia.bg/, с която даваме възможност за електронно подаване на:
  • заявление за издаване на разрешения за таксиметров превоз на пътници;
  • заявление за издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз;
  • заявление за издаване на дубликат на разрешение и стикери за таксиметров превоз,
  • заявление за промяна в обстоятелствата в издадено разрешение за пътници, да бъдат подавани по електронен път.

 

07.04.2020