Съобщение до родителите на деца с ТЕЛК

Уважаеми родители,
 
Във връзка с постъпили множество запитвания по отношение на ДК 17 "Деца с хронични заболявания" Ви уведомяваме, че за начисляване на точки по критерия, Експертното решение на ТЕЛК на детето следва да бъде 50 и над 50 % степен на увреждане.
03.04.2021