С над 2,5 млн. лв. ще бъдат финансирани събитията, част от Културния календар на Столична община. Разширява се обхватът на Програма “Навън”

Столичният общински съвет одобри Календара на културните събития на Столична община за 2021 г. Средствата за него в размер на 2 590 400 лв. ще бъдат осигурени от бюджета на дирекция „Култура“. Заложени са с близо 100 000 лв. повече в сравнение с миналата година. Финансова подкрепа ще получат най-популярните театрални, танцови, кино, фотографски и музикални фестивали, книжни панаири, литературни събития, връчването на театралните награди „Икар“ и „Аскеер“ и много други събития. И през тази година Столична община оказва логистична подкрепа на множество културни прояви. Ще бъдат финансирани и 10 нови за Календара събития, сред тях са: "Срещи на младото европейско кино – VII издание" на Арте Урбана Колектив; "IV. Софийски международен минидетски филмов фестивал" на Сдружение „Седем”; "Литературни маршрути 2021" на Фондация „Прочети София“ и "София – Коледен град" на Пазари "Възраждане". 20 000 лв. са предвидени за подкрепа на културно-информационните центрове на българите в Босилеград и Цариброд, както и за генералното консулство на страната ни в Ниш. 240 000 лв. са за значими културни проекти на районните общински администрации, а 100 000 лв. са отделени за „Лятна програма на Столична община“, която ще включва събития със свободен достъп на открито, които ще се реализират в месеците от април до октомври.

На заседанието на СОС беше одобрено и предложението на председателя на постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие Малина Едрева и зам.-кмета на Столична община доц. д-р Тодор Чобанов да се създаде ново направление към Програма “Навън”, наречено „Открито“. В подготовката на правилата и съдържателния обхват на новото направление участваха водещи експерти в областта на визуалните изкуства и изкуството в публична среда. По новото направление ще се подкрепя финансово реализацията на нови творби в периферни, нетипични или слабо разработени като терен за изкуство места в града. Възможните локации ще бъдат определяни на годишна база по предложение на Експертно-художествения съвет към кмета на Столична община в партньорство с направление „Архитектура и градоустройство”. Селектираните от независимо жури до два проекта ще могат да получат максимално индивидуално финансиране от 17 000 лв. и ще бъдат експонирани за не повече от година. Направление “Открито” на Програма “Навън” ще подпомага и млади автори, включително чужденци, постоянно пребиваващи в България, да осъществят творческите си идеи. Стартът на първото издание на направление „Открито” се планира за началото на пролетта на 2021 г., с обявяването на покана за участие, посочваща конкретните локации и нужните документи при кандидатстването. По Програма „Навън” се запазва досегашната локация на площадката пред Двореца, условията и реда за кандидатстване, както и процедурата по селекция на проектите ще бъдат като в първото ѝ издание.

18.03.2021