С над 125 млн. лв. ще се финансира развитието на интегрирания градски транспорт в София

С над 125 млн. лв. ще се финансира проектът за интегриран градски транспорт в София. Проектът включва рехабилитация на трамвайни линии, доставка на нови трамвайни мотриси и надграждане на интелигентната система за управление на трафика и съществуващата система за информация на пътниците в реално време.

Правителството прие решение, с което възлага на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. в МРРБ да подпише договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Столична община. Той е на стойност 125 485 941,89 лв., като безвъзмездните европейски средства са 107 333 495 лв., а останалата част от сумата е съфинансиране със собствени средства на Столична община.

Предстои да започнат дейностите по рехабилитация на няколко трамвайни отсечки (включително линията по бул. „Цар Борис III“) и купуването на 13 нископодови, съчленени трамвайни мотриси.

С първата фаза на проекта за интегриран градски транспорт бе обновен тролейбусният парк на 90%, доставени електронни информационни табла, ремонтиран трамваен релсов път.

 

 

14.02.2018